Produktový rad RV SYSTÉM ®

Dná revíznych šachiet a uličných vpustí, vyrábané z polypropylenu, dsponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhostou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 90°C. Základ pre konštrukciu revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako súčasti ďaždovej kanalizácie.

image

Prezentačné video RV SYSTÉM

Dna revizních šachet a uličních vpustí, vyráběná z polypropylenu, disponující homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí a vynikající svou vysokou teplotní odolností do 95°C. Základ pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních přípojek a dvorních vpustí jako součásti dešťové kanalizace.

Technická podpora

Kontaktuj nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz