Výhody plastového potrubia

Aby sme vám uľahčili rozhodovanie o tom, z akého materiálu realizovať kanalizáciu a odpadné potrubie na Vašej stavbe, pripravili sme pre Vás prehľad výhod plastového potrubia oproti potrubiu z kameniny. 10 argumentov prečo je dobré zvoliť plastové potrubie.

Kg

01

HMOTNOSŤ

Menšia hmotnost aj pri väčších stavebných dĺžkach - jednoduchá a bezproblémová možnosť uloženia, spracovania, bezproblémová preprava = zníženie nákladov na uloženie a dopravu.

Joins

02

TECHNOLÓGIE SPÁJANIA

Rychlé, jednoduché a nákladovo výhodné technológie spájania - napr. zasunutie do seba, zlepenie - obídete sa bez ťažkého zariadenia na stavenisku = úspora peňazí. Je možné realizovať trvalo spoľahlivé technológie spájania - minimálne riziko nutnosti nákladných opráv spojov.

Differences

03

SPOĽAHLIVÉ ROZLÍŠENIE

Jednoduché a spoľahlivé rozlíšenie typov plastov na základe ich typického zabarvenia.

Durability

04

VÝBORNÁ ODOLNOSŤ

Dobrá odolnosť voči korózií a hnitiu. Odolnosť proti prasknutiu na základe pružnosti trubiek a spojov, napr. pri pohyboch a zosadanie pôdy - istota, že vám potrubie vydrží dlhé roky i v náročnejšom teréne.

Nízký odpor

05

NÍZKY ODPOR

Veľmi malý odpor vnútorného trenia, preto maximálne priaznivé podmienky pre prúdenie vody. Na hladkých vnútorných plochách sa horšie tvoria usadeniny (u kameniny sú vnútorné plochy skôr drsné) odpadá nutnosť nákladného čistenia.

Pevnost

06

PEVNOSŤ

Pevnosť systému v súlade s aplikáciou a vysoká životnosť systému.

Rozměry a materiály

07

ROZMERY A MATERIÁLY

Plastové trubky sú k dostaniu aj v malých rozmeroch. Veľká rozmanitosť materiálov (PVC, PP, PE, ...).

Specializace

08

ŠPECIALIZÁCIA

Pre veľmi špeciálne stanovené úlohy je to často jediná možnosť. Lepší vzhľad vo vnútri potrubných systémov pri prezeraní kamerou.

Tvarovky

09

TVAROVKY

Veľké množstvo tvaroviek, ktoré je možné dodať - nebudete mať problémy realizovať kanalizačné a odpadné potrubia ani v členitých stavbách.

Ekologie

10

EKOLOGIE

Ekologicky šetrné riešenie - schopnosť recyklácie trubiek OSMA nie je záťažou pre životné prostredie.