Výrobný proces

Výrobné zariadenie spoločnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů s.r.o., najväčšieho českého producenta plastových potrubných systémov pre domovú a vonkajšiu kanalizáciu, je tvorené vstrekovacími lismi a vytlačovacími strojmi, ktoré sú schopné ročne spracovať viac než 7000 ton polypropylenu a PVC. Výsledným produktom sú potom odpadné a kanalizačné trubky a tvarovky.

 

VÝROBNÁ HALA HT

Tu sa pomocou vstrekovacích strojov a vytlačovacích liniek vyrábajú HT trubky najrôznejších priemerov, určených pre zostavovanie odpadného potrubia vo vnútri budov. Charakteristickým rysom produktu je šedá farba. Základná surovina pre výrobu je polypropyle. V roku 2005 spoločnosť OSMA inštalovala dva nové, špičkové vstrekovacie stroje na výrobu HT tvaroviek, čim sa rapídne zvýśila produktivita práce i kvalita výroby.

 

 


VÝROBNÁ HALA KG

 

Z technologického hľadiska je výroba HT a KG potrubných systémov v podstate identická (obidva systémy sú variabilné, v daných priemeroch kompatibilné), líšia sa len v niektorých bodoch. Výsledok je však podstatne rozdielny. Zatiaľ čo produkty HT systému sú vhodné pre zostavenie potrubia vo vnútri budov, produkty KG systému (trubky a tvarovky) sú určené pre konštrukcie podzemných kanalizácií, odvodov odpadných vôd a podobne. Rovnako vzhľad trubiek a tvaroviek z PVC, typické svojou jasne oranžovou farobou, je pre KG systém úplne charakteristický.


LOGISTIKA

Spoločnosť OSMA disponuje viac než 2000m2 krytých a 20000m2 vonkajších skladovacími plochami, ktoré umožňujú vytvorenie zásoby približne tisíce položiek tovaru. To zaručuje operativnosť a schopnosť v čo najkratšom možnom čase reagovať na prianie a požiadavky zákaznikov. Všetky procesy sú riadené počítačovo, takže výrobné haly dostávajú včasné informácie o tom, aký druh tovaru je potrebné expedovať, teda opäť vyrobiť.


 

VSTUPNÁ SUROVINA

Laboratórium kontroly akosti preveruje všetky vstupy a výstupy výrobného procesu. Okrem toho je celý výrobný systém spoločnosti certifikovaný pre export na trhy európskych krajín. Pre zaisťovanie kvality výroby je nevyhnutná taktiež kvalita vstupných surovín, ktoré spoločnosť odoberá od svojich dlhoročných a preverených dodávateľov na základe štandardných predávacích podmienok. Vstupné materiály sú z časti české provenience (Spolana Neratovice, a. s.) a z časti z krajín EU. Práškové PVC, stabilizátory v podobe granulátov, farbivá, pomocné látky, krieda a ďalšie vstupné suroviny sú uložené v zásobnikoch, odkiaľ sú v presne stanovených pomeroch dávkované do denného zásobníku a ďalej do výrobného procesu.