Produktový rad SKOLAN SAFE DB ®

Odpadné trubky a tvarovky z polypropylenu, plneného minerálom so schopnosťou znižovať intenzitu hluku splňujúci požiadavky EN 1451-1. Vo všetkých oblastiach pozemného staviteľstva (rodinné aj bytové domy, priemyselné, kultúrne a športové stavby, nemocnice, hotely, apod.) s požiadavkou na tichú prevádzku.

image

100% recklovatelnéHluk 20dBOdolnost do 90°C

VYNIKAJÚCE MECHANICKÉ A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

Jedinečný systém tichých odpadných trubiek a tvaroviek Skolan SAFE dB je kvalitný produkt z polypropylenu, ktorý obsahuje veľké množstvo minerálneho plniva. To zabezpečuje odpadným trubkám a tvarovkám Skolan SAFE dB vynikajúce mechanické a akustické vlastnosti, ktoré významne znižujú intenzitu hluku, prenikajúceho cez stenu potrubí do okolia.

SCHOPNOSŤ ÚČINNE TLMIŤ HLUK A ZAMEDZIŤ JEHO ŠÍRENIU

Jedinečný systém tichých odpadných trubiek a tvaroviek Skolan SAFE dB je schopný hluk účinne tlmiť už v mieste jeho samotného vzniku - vo vnútri potrubia a naviac i zamedziť jeho vedeniu stenou trubky. Deje sa tak vďaka zvláštnej molekulovej štruktúre a vysokej hustote použitého meteriálu, ktorého zloženie je patentované. Použitý polymer, ktorý osahuje minerálne plnivo o vysokej molekulovej hmotnosti, bol podrobený veľa testom, ktoré potvrdili, že odpadné potrubie Skolan SAFE dB je schopný tlmiť hluk.

NEDAJTE HLUKU ŠANCU - NAUČTE VODU ŠEPKAŤ

Vzhľadom k tichosti - silnostennosti odpadných trubiek a tvaroviek Skolan SAFE dB je možne dosiahnuť hodnotu hluku, blížiacu sa prahu vnímianiu ludského sluchu. Pri testovaní boli dosiahnuté výrazne nižšie hodnoty, než ktoré vyžaduje DIN 4109 - norma, stanovujúca hlukové podmienky v priestoroch chránených pred hlukom. Nameraná hodnota 20 dB(A) bola dokonca nižšia, než požiadavka 25 dB(A) prísnejšej nemeckej smernice VDI 4100. Ročnými výrobnými skúsenosťami sa bezpečne potvrdila stavebnými fyziknmi predpokladaná skutočnosť, že len silná stena a optimálne zvolená hustota materiálu sú schopné účinne tlmiť hluk.

ODOLNÁ ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

Silnostenné trubky a tvarovky Skolan SAFE dB majú odolnú a robustnú konštrukciu. Sú dodávané v dimenziach DN 50 - 200 so silnou stenou z materiálu o hustote 1,6 g.cm3. Kvalitný materiál, spracovanie, povrchová úprava a kvalitný obal sú zárukou, že obstojí aj v extrémnych podmienkach u najnáročnejšieho zákaznika.

VYSOKÁ A TRVALÁ KVALITA

Laboratórne skúšky výrobného závodu a stála kontrola behom výrobného procesu sú zárukou trvalej a vysokej kvality. Všetky organizačné a výrobné procesy prebiehajú v súlade s TQM a naplňujú požiadavky normy EN ISO 9001.

ZVYŠUJE ŠTANDARDY BÝVANIA

Skolan SAFE dB vďaka svojim jedinečným vlastnostiam maximálne splňuje prísne ekologické i ekonomické kritéria súvisiace s ochranou pred hlukom. Jeho použitie pri výstavbe, či rekonštrukcií vedie jednoznačne k zlepšeniu bývania a tým ku zhodnoteniu nehnuteľnosti.

Technická podpora

Kontaktuj nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz