Produktový rad RV SYSTÉM ®

Dná revíznych šachiet a uličných vpustí, vyrábané z polypropylenu, dsponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhostou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 90°C. Základ pre konštrukciu revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako súčasti ďaždovej kanalizácie.

image

   100% recyklovatelné

ODOLÁVÁ NAROČNÝM PODMIENKAM

RV-Systém OSMA® je moderný, vyspelý systém šachtových komponentov, určený pre výstavbu revíznych kanalizačných šachiet a vpustí v náročných podmienkach. Bol navrhnutý a vyvinutý podľa najnovších poznatkov z oboru mechaniky plastov na základe požiadaviek staviteľov a prevádzkovateľov inžinierských sietí.

VYSOKÁ TEPLOTNÁ A CHEMICKÁ ODOLNOSŤ, NÍZKE RIZIKO ZANÁŠANIA

Medzi termoplastickými surovinami zaujíma polypropylen (PP) mimoriadne miesto vzhľadom ku svojej vysokej teplotnej a chemickej odolnosti a výnimočnej húževnatosti. Vďaka svojej výbornej spracovateľnosti môže by't z tejto suroviny vyrobené šachtové dno s dokonale hladkou vnútornou stenou, ktorá ľahko odoláva oteru, zanášaniu i vonkajším tlakom zeminy. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U) je považovaný za vyspelú a rokmi preverenú surovinu. Výsledkom sú šachtové trubky a teleskopy s vnútornou stenou, odolnou voči abrázií a húževnatou vonkajšou vrstvou, ktorá odoláva všetkým materiálom, bežne používaným pre obsyp a hutnenie.

VYSOKÁ PEVNOSŤ, SCHOPNOSŤ ČELIŤ KOLESOVÝM TLAKOM

Prednosti šachtových dn sú zosílené rebrované steny, odolávajúce tlaku zeminy. Systém pružného spoja šachtovej trubky a teleskopického nástavca, vybaveného rôznymi liatinovými poklopmi, ľahko čelí kolesovým tlakom až 400 kN.

DOKONALÁ TESNOSŤ SPOJA, NÍZKE RIZIKO ZANÁŠANIA

Tesnosť spojov systému pri pretlaku i podtlaku až 0,5 bar zaisťuje viacbritový tesniaci element, vyrobenź z odolného kaučuku. Element, ktorý je vybavený stieracím, vymedzovacím, upevňovacím a vlastným tesniacim britom je uložený v špeciálne tvarovanej komore hrdla. Celok potom zaisťuje dokonalú tesnosť spoja i pri deformácií, či vychýlení potrubia.

JENODUCHÁ INŠPEKCIA, HĹBKA ŠACHTY AŽ 4 METRE

RV-Systém OSMA® je kompletný systém prvkov, umožnujúcich výstavbu šachiet rôznej hĺbky, s možnosťou dodatočného pripojovania nových vetiev kanalizácie a možnosťou napojenia na rôzne kanalizačné systémy.

100% RECYKLOVATELNOSŤ

Pri výrobe, manipulácií a montáži plastových šachiet RV-Systém OSMA® sa vzhľadom k ich nízkej hmotnosti spotrebuje menej energie, vyprodukuje menej CO2 a montáž prebieha rychlejšie, v porovnaní s betónovými, či murovanými systémami. Celý systém je naviac plne prepracovateľný, čim splňuje prísne ekologické kritéria.

Technická podpora

Kontaktuj nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz