Produktový rad KG Systém ®

Kanalizačný systém z nemäkčeného polyvinylchloridu, kruhovej tuhosti SN 4 a SN8, vyrábaný v súlade s ČSN EN 1401-1 a STN EN 13 476 - 2. Kanalizačný systém pre zvodová potrubia pod budovami, kanalizačné prípojky a stokovej siete s výškou krytia až 8m.

image

Prezentačné video KG Systém

Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4 a SN8, vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13 476 - 2. Kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 8m.

Technická podpora

Kontaktuj nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz