Produktový rad Ultra DB ®

Odpadové potrubie so zníženou hlučnosťou, vyrábané z minerálom plneného polypropylénu, so schopnosťou znižovať intenzitu hluku spĺňajúci požiadavky EN 1451-1. Veľmi dobrý pomer medzi úžitkovou hodnotou a cenou. Použitie vo všetkých oblastiach pozemného staviteľstva (rodinné a bytové domy, priemyselné, kultúrne a športové stavby, nemocnice, hotely a pod.) S požiadavkou na tichú prevádzku.

image

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.
Skolan dB (DN 56 - DN 200) podľa certifikátu stavebného dozoru Z-42.1-217

Možno odporučiť KG Systém (PVC), KG 2000 Polypropylen®, pre vnútorné odpady HT-Systém (PP) PLUS® aj Skolan dB s tesniacimi krúžkami z NBR.

Skolan dB DIN 4102, B 2

Tesnenie systémov BL, DD a Euro L Spezial sú odolné voči vode s maximálnym podielom chlóru 0,6 mg / l.

Viď. protokol skúšky MPA Darmstadt "K 05 1497" zo dňa 11.11.2005 (boli skúšané rúry DN 50).

Nie. Toto ustanovenie slúži okrem iného na vylúčenie vytváraniu (spätného) vzdutia a zadržiavaného množstvo vnútri systému.

Tieto údaje obsahuje montážny návod Skolan dB - článok 7.

Na ukladanou rúrku Skolan dB (trúbka pre dažďovú vodu) je treba namontovať plstený rukáv (alebo iné materiály bežne dostupné v obchodnej sieti).

Uloženie rúrok sa zásuvnými nátrubky / spojkami sa spravidla vykonáva tak, že špicatý koniec je v smere prúdenia. Špicatý koniec sa zasúva do nátrubku / spojky.

Citát z príručky plastových rúr (4. vydanie, ods. 3.4.4 Výstavba kanálov a potrubí odpadovej vody, strana 463)

Na základe toho je uloženie potrubia v smere prúdenia jasne definované.

Technická podpora

Kontaktuj nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz