Produktový rad HT Systém plus ®

Odpadné trubky z polypropylenu, odolávajúce vysokým teplotám. Pripojovacie, odpadné, vetracie a zvodné potrubia v budovách (oblasť použitia B) v prípade vyššieho teplotného, či chemického zaťaženia, avšak bez nároku na zníženú horľavosť.

image

Nie. Toto ustanovanie slúži okrem iného k výlúčeniu vytvárania (spätného) vzdutia a zadržovaného množstva vo vnútri systému.

Tieto údaje obsahuje montážny návod HT-Systém (PP)® - článok 5.

Maximálne prevádzkové teploty nájdete v jednotlivých katalógoch odpadných a kanlizačných systémov a tesnení

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Tesnenie Oblasti použitia - teploty
SBR (u výrobcu/v rámci diela) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (je možné objednat samostatne) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnosť voči oderu a stárnutiu, dobrá odolnosť voči prevádzkovým kvapalinám
EPDM Výborné stálosti voči oderu, stárnutiu i voči prevádzkovým kvapalinám
NBR Mnohostranne použiteľný materiál. Tesnenie pre styk s minerálnym olejom alebo pohonnými hmotami. Zlá odolnosť voči ozónu a poveternostným vplyvom.
HT-Systém (PP) PLUS® (DN 32 - DN 160) podľa normy ČSN EN 1451-1

Je možné doporučiť KG Systém (PVC), KG 2000 Polypropylen®, pre vnútorne odpady HT-Systém(PP) PLUS® i Skolan dB s tesniacimi krúžkami z NBR.

HT-Systém (PP) PLUS® DIN 4102, B 2

Tesnenie systémov BL, DD a Euro L Spezial sú odolné voči vode s maximálnym podielom chlóru 0,6 mg/l.

Viď protokol skúšky MPA Darmstadt "K 04 1525" zo dňa 01.12.2004 (boli skúšané trubky DN 40 + DN 50).

Uloženie trubiek so zásuvnými nátrubkami/spojkami sa spravidla vykonáva tak, že špičatý koniec je v smere prúdenia. Špičatý koniec sa zasúva do nátrubku/spojky.

Citát z príručky plastových trubiek (4. vydanie, odst. 3.4.4 Výstavba kanálov a potrubí odpadnej vody, strana 463)

 

Na základe toho je uloženie potrubia v smere prúdenia jasne definované.

Technická podpora

Kontaktuj nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz