Magnacor

Systém potrubia s dvojitou stenou z polypropylenu, so schopnosťou odolávať vode do teploty 60°C. Vyznačuje sa novou konštrukciou hrdla a novým tvarom tesnenia. Stavby s beztlakovou kombinovanou sanitárnou technikou a siete pre daždovú vodu. Používa sa pre bežný domový odpad a pre odvodnenie ciest a diaľníc.

Dvojité jadro

ODOLNOSŤ V NÁROČNÝCH PODMIENKACH

Systém magnacor je produkovaný v priemeroch 200-600mm a jeho vynikajúce vlastnosti sú výsledkom použitia kopolymeru z blokového polypropylenu. Zároveň splňuje všetky štandardy budúcnosti i podmienky pre ochranu prírody.

VYSOKÁ PEVNOSŤ A HÚŽEVNATOSŤ, OTERUVZDORNOSŤ

Kanalizačné trubky a tvarovky Magnacor sú vyrábané z polypropylenu (PP). Vyznačujú sa hladkou homogénnou vnútornou stenou a vonkajškou vrubkovanou, s vysokou kruhovou tuhosťou, vďaka čomu sú predurčené pre uloženie v zemi v miestach s vyššími vrcholovými tlakmi ako sú dialnice, extrémne hĺbky uloženia, či oblasti s vysokou hladinou podzemnej vody. Vysoká mechanická odolnosť pri záporných teplotách až do -20°C.

PEVNOSTNÁ TRIEDA SN 8

Vzhľadom k dvojitej stene majú trubky a tvarovky Magnacor provotriednu kruhovú tuhosť SN 8. Systém preto nachádza svoje uplatnenie napríklad pri zakladaní stavieb vo veľkomestskej zástavbe a v centrách miest.

VODOTESNOSŤ, PLYNOTESNOSŤ

Kanalizačné potrubie Magnacor je vodotesné - pri pretlaku a podtlaku 0,05 MPa, plynotesné - pri pretlaku a podtlaku 0,05 kPa.

JENODUCHÉ NAPOJENIE A ÚPRAVY

Možnosť napojenia na odpadné systémy s hladkými stenami. Možnosť úprav na diely akejkoľvek dĺžky, jednoduché napojenie vďaka širokej ponuke rôznych tvaroviek nie len systému Magnacor. Pretože hmotnosť trubiek je nízka a ich vonkajšia vrstva je zvlnená, umožnuje to jednoduchšiu prepravu a spúštanie do výkopu než je tomu pri iných kanalizačných systémoch. Dochádza až k 50% redukcií sily potrebnej ku spojeniu potrubia. Jednoduchý transport a menej rizík v oblasti predpisov bezpečnosti práce pri montáži na stavbe. Šedobiela farba vnútornej vrstvy je ideálna k TV monitoringu - inšpekciám.

VYNIKAJÚCA HLADKOSŤ, VYSOKÁ ELASTICITA

Hydraulická hladkosť vnútorných stien potrubia umožnuje jednak vysokú prietokovú rýchlos't transportovaných medií (zamedzenie hromadenia usadenín v potrubiach) a jednak použitie menšieho sklonu potrubí (zmenšení objemu zemných prác). Veľmi dobrý preson statického zaťaženia (vysoké násypy konštrukcií komunikácií a podobne) i dynamického zaťaźenia (napr. intenzívna cestná premávka, dialnice, vysokorýchlostné komunikácie a podobne).